מוניות חיפה
image credit to desktopnexus.com

 

:הזמן מונית וצור קשר עם התחנה באמצעים הבאים

צור קשר עם תחנת רוממה חיפה

04-9999999 - מוניות רוממה

sima_adris@yahoo.com

04-8244644 :טלפון נוסף